OM OSS

Fin Fredag AS er et Oslo-basert eiendomsutviklingsselskap med hovedfokus på eiendomsutvikling i Oslo og Akershus. Våre medarbeidere har alle lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Vårt hovedfokus har i flere år vært å utvikle og modernisere eksisterende boliger, både med tanke på det visuelle såvel som det tekniske og planmessige for å møte dagens krav.

Dagens boligkjøpere er ofte ikke tilfreds med fortidens standard, utførelse og løsninger generelt. Vi vektlegger funksjon, ny teknologi og sørger for unike kombinasjoner av originale detaljer i moderne løsninger. Vi ønsker å skape boliger man kan leve i.

Eiendomsutvikler

MARTINE ASK
Helland


+47 41 74 81 77
martine@finfredag.no

Eiendomsutvikler

Thea Egeland

+47 48 10 86 57
thea@finfredag.no

Eiendomsutvikler

Hanna Greve

+47 45 97 97 40
hanna@finfredag.no

Daglig Leder

Morten Meyer Knutsen

+47 90 52 65 00 
morten@finfredag.no

Magne Blindheim